Obrázek 1

Návrhy a realizace interiérů - postup spolupráce

Návrhy:m-kk7jpg.jpgdumlbcjpg.jpgmo5jpg.jpg

 

I. Jako první bod úspěšné spolupráce při návrhu a realizaci interiéru potřebuji navázat kontakt s Vámi a daným interiérem, bytem, domem, kanceláří, obchodem, hotelem či restaurací.

Proto vždy volím osobní návštěvu před pouhým kusem papíru s částečným zaměřením. Tato návštěva je velmi důležitá nejen pro přesnou představu konkrétního místa, ale i prostředí, v němž se nachází. Osobní kontakt je pro mě důležitý, abych poznala Vás a také Vaše představy a požadavky na konkrétní interiér.

Vždy se snažím maximálně naslouchat Vašim přáním a představám.

Osobní schůzka také zamezí případným nejasnostem, nebo vyloučí hned v počátku úpravy, které buď nejsou realizovatelné, nebo naopak, věci zdánlivě neřešitelné se ukáží být snadno proveditelné.

 

II. Po zaměření, nafocení interiéru a získání pro mě všech potřebných informací do dvou pracovních dnů, případně po domluvě, obdržíte cenovou nabídku na návrh poptávaného interiéru. V nabídce jsou popsány veškeré detaily ohledně návrhu a dalších způsobů prezentace komplexního doplnění nábytku a celkového interiéru. Po odsouhlasení cenové nabídky zpracuji do 14 dnů /nebo dle dohody/ konkrétní návrh.

Za tento návrh bude účtována záloha z celkové částky dle dohody a nabídky.

 

III. Následuje další osobní schůzka na které odprezentuji svůj návrh ukážu Vám náhledy na jednotllivé sestavy nábytku, skicy perspektivy, případné katalogy, vzorníky a vzorky navrhovaných materiálů, kování a úchytky, svítidla, koberce, tapety, závěsy, atd…

 

IV. Po této schůzce bychom měli mít upřesněny Vaše požadavky na případné úpravy v návrhu/zích a já můžu dokončit kompletně celý návrh včetně veškerých rozměrů pro výrobu a specifikace materiálů.

Po dokončení návrhu a specifikace použitých materiálů, bude účtován doplatek.

 

Další službou, která bude na základě dohody konkrétně specifikována i cenovou nabídkou – jsou konzultace Vámi vybíraných materiálů, zařizovacích předmětů a všech externích služeb ostatních dodavatelů. Stejně tak i schůzky a konzultace s Vašimi subdodavateli. Nabízím konzultace během stavby nebo stavebních úprav a veškerých stavebních činnostech souvisejícíh s interiérem. Tato služba Vám šetří čas i peníze a předejdete spoustě chyb či případných předělávek.

 

• Navrhuji pokládku obkladů v koupelnách, předsíních a kuchyních, vše je vždy v návaznosti s nábytkem.

• Navrhuji přívody vody a odpadu pro kuchyně, koupelny, prádelny.

• Navrhuji přípravu sádrokartonových podhledů pro osvětlení a případné odvody pro digestoře, snížení stropů pro stínící a   závěsové systémy.

• Interiér domu, bytu či ostatní s Vámi mohu řešit od prvopočátku až po samotné dokončení. Je jedno, zda se jedná o novostavbu nebo o zásadní rekonstrukci domu, bytu, hotelu, restaurace, prodejny nebo kanceláře.

 

Realizace:

 

V. Na základě odsouhlasených konečných návrhů a materiálů zajistím vypracování nabídky na výrobu a montáž nábytku dle odsouhlasených návrhů.

VI. Zajistím nabídku a dodávku svítidel, obkladů, koberců, tapet, výmaleb, květináčů a všech dalších poptávaných doplňků a služeb.

Zaměření pro samotnou realizaci: Tato služba je zdarma a jedná se o 1-2 návštěvy dle potřeby.

 

Výroba nábytku:

Na základě smlouvy o dílo, dohody nebo cenové nabídky zajistím realizaci, tzv. na klíč, včetně dozoru nad samostanou výrobou a montáží. Před započetím prací je vždy účtována záloha. Výše zálohy záleží na rozsahu prací a služeb.

Po dokončení akce a předání díla následuje doplatek. Na veškerý dodaný nábytek a doplňky se vztahují záruky, jež jsou stanoveny dle obchodního zákoníků o konkrétních službách a dodávkách.

Fotografie:

Po dokončení veškerých prací Vás požádám o možnost nafocení navrženého a zrealizovaného interiéru, protože není pro mě lepší vizitka než dobře odvedená práce. Děkuji předem za toto umožnění.

 
Kontakty

Sídlo firmy:
Markéta Kadičová
Kokonínská 29a
466 01 Jablonec nad Nisou

mobil:

+ 420 777 661 781

e-mail:

ja.makrela@centrum.cz