Obrázek 1

Návrhy a realizace výstavních expozic

Pomůžeme Vám s výběrem vhodného veletrhu u nás i v zahraničí s konkrétním zaměřením, zajištění všech objednávkových služeb včetně přihlášek, vyplnění objednávkových katalogů se službami pořadatele. Zajištění technických přívodů, ubytování, dopravy osob /vč.letecké/, návrh a realizace výstavní expozice tzv. na klíč, přeprava exponátů, atd.

Nedílnou součástí a důležitým prvkem prezentace je i grafické pojednání expozice a volba citlivého a vhodného umístění jednotlivých exponátů.

p1030355jpg.JPGkveten-09-011jpg.jpgmodel1jpg.jpg

Výběr vhodného veletrhu - jak na to ?  Postup spolupráce s námi

Pro Vaše pohodlí a hladký průběh akce, veletrhu, výstavy a samotné realizace popisujeme následující postup, který by měl být vodítkem pro Vaši společnost....jak na to! *

* Ne všechna výstaviště mají stejné podmínky a postupy, proto berte tento návod jako orientační, avšak shodný s postupy v zemích EU. /Německo, Holandsko, Itálie/

I. Určení jednoho konkrétního koordinátora pro celou akci, který bude mít na starost komunikaci jak s výstavištěm, tak s námi jako dodavatelem.

Plochu vždy objednává vystavovatel /určený koordinátor, společnost/. Vzhledem k tomu, že plocha se objednává několik měsíců před samotnou akcí a zároveň se platí záloha na již konkrétní přidělenou plochu. Plocha se objednává vždy s předstihem take proto, že je možnost žádat případně změny, pokud nebudete s Vašim umístěním zcela spokojeni. O plochu žádáte zasláním konkrétní velikosti /v m2/, dispozici plochy ještě upřesníte tím, že zažádáte o stánek řadový /jedna strana otevřená/, o stánek rohový /dvě strany otevřené/, stánek ze třech stran otevřený anebo ostrovní expozici /4 strany otevřené/.

II. Následně přijde přidělená plocha většinou zakreslená v rastru umístění jednotlivých expozic na celé ploše konkrétní haly. Zároveň s tímto potvrzením chodí i zálohová faktura na plochu. Po zaplacení Vás výstaviště vezme vážně na vědomí a zašle formuláře nebo přidělí kód na internet, kde si online objednáváte další služby, jako je přívod proudu, vodu, úklid, catering, volné vstupy, montážní průkazy. atd.. S těmito službymi samozřejmě pomáháme hlavně co se týče proudu a ostatních technických přívodů, protože ty vyplývají z velikosti plochy a použitých přívodů na stánku. Tyto služby jsou opět fakturovány objednavateli plochy /vystavovateli/. Tyto služby se na většině výstavišť platí před akcí. Jinak může vzniknout problém při průběhu montáže, dokonce dodavatel stánku nemusí být vůbec vpuštěn na plochu stánku a nebude mu povolena stavba.

III. Současně s tímto už probíhá konkrétní domluva mezi námi /dodavatelem expozice/ a vystavovatelem /Vámi - objednatelem expozice/ na designu a celkové koncepci stánku. Ostatní služby spojené se stavbou expozice, jako je odsouhlasení všech projektů /elektro, design stánku, umístění technických přívodů na ploše/ u výstaviště zajistí dodavatel sám. Případné zavěšení konstrukcí pro osvětlení nebo grafiku objedná dodavatel po dohodě s vystavovatelem.

IV. Následují společné konzultace nad konkrétními návrhy designu expozice, který dodavatel navrhne na základě potřeb a informací vystavovatele. Návrh obsahuje vždy dispoziční řešení stánku, vybavení expozice nábytkem, atd. Samozřejmě i grafické pojednání expozice.

S designem stánku dostanete i cenovou nabídku na samotnou realizaci akce. Cena bývá většinou konečná včetně dopravy, montáže, demontáže a všech předem domluvených služeb.

V. Na základě tohoto bude vystavena smlouva o dílo a zároveň vystavena zálohová faktura, která je vždy splatná před zahájením veletrhu.

VI. Samotná montáž výstavní expozice probíhá na základě složitosti výstavního stánku a v termínu určeném organizátorem akce. Předání expozice po domluvě s vystavovatelem většinou den před akcí. Při předání expozice dostanete tzv. Předávací protokol, kde budou zohledněny případné vícepráce. Je zde prostor i pro poznámky ze strany vystavovatele. Následně proběhne samotná výstavní akce. V poslední den před ukončením veletrhu si dodavatel od objednavatele převezme zpět výstavní stánek a opět toto bude stvrzeno předávacím protokolem. V době opět určené organizátorem akce proběhne demontáž. Po ukončení celé akce, vystaví dodavatel daňový doklad, kde bude dofakturována částka dle smlouvy o dílo a případné vícepráce.

Doprava:

Evropa: dopravu stánku na jednotlivé veletrhy po Evropě jsme schopni zajistit sami bez subdodavatelů a bez dalších objednávaných služeb na výstavištích včetně skladování obalů během akce. Máme vše vlastní. V případě Vašeho zájmu zajistíme i přepravu vašich exponátů.

Zámoří:

Varianta A. Objednáme a zajistíme vše sami s partnerskou spediční organizací NeoSolutions s.r.o.

a to přepravu pozemní, leteckou i námořní.

Varianta B. Objedná a zajistí celé vystavovatel.

Varianta C. Kombinace obojího po řádné a jasné domluvě mezi vystavovatelem a dodavatelem.

Design a celková koncepce stánku:

Stánek bude navržen tak, aby vždy plně vyhovoval vystavovateli jak po stránce vzhledu, tak i efektivity. Bude variabilní, účelný, vyrobený s použitím moderních konstrukcí a materiálů, které zároveň splňují normy požadované organizátorem a splňují bezpečnostní podmínky a normy jednotlivých výstavišť. Vyrobíme atypické prvky přizpůsobené pro dokonalou prezentaci jak exponátů, tak samostané společnosti.

Výhody našich služeb:

Zajištění akce opravdu „ na klíč “. Variabilita, zkušenosti po celém světě, samostatnost, spolehlivost, profesionální přístup, komunikace v češtině, angličtině případně němčině i norštině.

 
Kontakty

Sídlo firmy:
Markéta Kadičová
Kokonínská 29a
466 01 Jablonec nad Nisou

mobil:

+ 420 777 661 781

e-mail:

ja.makrela@centrum.cz