Obrázek 1

Služby

Pomůžeme Vám s výběrem vhodného veletrhu u nás i v zahraničí, s konkrétním zaměřením, zajištění všech objednávkových služeb včetně přihlášek, vyplnění objednávkových katalogů se službami pořadatele. Zajištění technických přívodů, ubytování, dopravy osob /vč.letecké/, návrh a realizace výstavní expozice tzv. na klíč, přeprava exponátů atd.

Nedílnou součástí a důležitým prvkem prezentace je i grafické pojednání expozice a volba citlivého a vhodného umístění jednotlivých exponátů.

 
Kontakty

Sídlo firmy:
Markéta Kadičová
Kokonínská 29a
466 01 Jablonec nad Nisou

mobil:

+ 420 777 661 781

e-mail:

ja.makrela@centrum.cz